Intervalový trénink

Intervalový trénink je typem tělesné aktivity, která zahrnuje střídání rychlých úseků vyšší intenzity s úseky odpočinkovými. Je jednou z nejlepších tréninkových metod a zároveň jednou z nejnáročnějších.

Intervalovou zátěží trénujeme především tempo, rychlost i vytrvalost. Používáme interval 20s, první cvik je rychlý úsek - kardio, dalších 20s posilujeme a nakonec následuje odpočinek. Tuto sérii provádíme 5x za sebou. Dle nových odborných studií je právě takový intervalový trénink nejlepší cestou ke zhubnutí. Je určený pouze pro lidi, kteří disponují kvalitním kardiovaskulárním systémem.